Bedrijven

Hier vindt u praktische informatie die nodig is bij de keuze voor biobrandstof over de onderwerpen:

Bedrijven

Waarom gaan bedrijven en organisaties biobrandstof gebruiken
Terwijl biobrandstoffen over het algemeen duurder zijn dan fossiele brandstof en alternatieven als aardgas uiteindelijk kunnen gaan renderen, stappen veel organisaties en bedrijven toch geleidelijk over op biobrandstof. Soms spelen ecologische redenen een rol  maar meestal doen zij dit uit bedrijfsmatige overwegingen. Van overheidsinstellingen is te begrijpen dat ze een voorbeeldfunctie willen vervullen in milieuvriendelijk transport. Anderen volgen dat voorbeeld echter om een “groen” imago bij het publiek kracht bij te zetten. Afvalverwerkingbedrijven en busvervoerondernemingen blijken dit erg belangrijk te vinden. Zo heeft TPG Post 54 bestelwagens op biobrandstof aangeschaft.

Maar ook tal van andere soorten bedrijven merken daarnaast dat veel overheidsinstellingen als gemeenten en provincies, eisen gaan stellen bij aanbestedingen en opdrachten aan het inzetten van een “schoon” wagenpark. In contracten wordt alsmaar gerichter gestuurd op duurzaam bouwen en duurzaam inkopen. Vragen als “doet uw bedrijf mee aan het project Schoner op weg” of “voldoen uw auto’s allemaal aan de Euro-4 norm?” worden steeds gebruikelijker. Een aantal gemeenten hebben zelfs milieuzone’s ingesteld waarbinnen geen vervuilend vrachtverkeer meer wordt toegelaten. Anticiperen op deze eisen neemt extra kosten met zich mee die dan net zo goed direct in een structurele oplossing als biobrandstof kunnen worden omgezet. Initiatief en visie op milieu-aspecten kunnen een plus zijn waardoor een opdracht net wel wordt binnen gehaald. Vervoersbedrijven, transporteurs, loonbedrijven en leasemaatschappijen zijn hierop vol in beweging. De verwachtte prijsstijging van benzine en diesel zal binnen de levensduur van een nieuwe wagen al een zodanige omvang hebben gekregen, dat biobrandstoffen uiteindelijk concurrerend worden. Niet zozeer de schaarste van aardolie zal op die termijn een rol gaan spelen, maar vooral de exploderende vraag vanuit India en China. Op bijvoorbeeld www.peakoil.nl is te zien dat vraag en aanbod steeds verder uit elkaar zullen gaan lopen.

In het menu hiernaast vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen.

Als u meer wilt weten over projecten in het bedrijfsleven rond biobrandstof, bezoek dan ook eens de websites www.schonertransport.nl, www.senternovem.nl/gave/ en zeker www.energyvalley.nl waar de gebundelde krachten in Noord-Nederland beschreven staan van bedrijfsleven, wetenschap en overheden.