Bedrijven

Hier vindt u praktische informatie die nodig is bij de keuze voor biobrandstof over de onderwerpen:

Overheidssteun

Om bedrijven te stimuleren tot het inzetten van schonere wagens zijn er meerdere susidie-mogelijkheden van accijnsvrijstelling tot beloning van CO-2 reductie. Op de websites www.vrom.nl  en  www.senternovem.nl/gave worden de actuele mogelijkheden beschreven.