Bedrijven

Hier vindt u praktische informatie die nodig is bij de keuze voor biobrandstof over de onderwerpen:

Uitstoot-gegevens

Naar de meest gebruikte biobrandstoffen is voldoende onderzoek gedaan om globale uitspraken te kunnen doen over uitstoot en milieueffect. Exacte gegevens zijn eigenlijk alleen te geven na meting per individuele auto met zijn specifieke brandstof, aanpassingen, bestuurder, toepassing en soort uitlaatgas. Ook moet er steeds onderscheid gemaakt worden welke type wordt bedoeld. Bij keten-emissies van winning tot gebruik, wordt meestal de internationale Well-to-Wheel (WTW) norm gehanteerd. Het kan ook gaan over alleen de uitstoot van de auto zelf tijdens het rijden. Daarbij wordt dan ook nog vaak alleen de uitstoot bij de uitlaat gemeten. Bij het tanken en de toeleiding naar de motor van vloeibare brandstoffen, komen ook schadelijke stoffen vrij en ook de motor zelf zweet sommige gassen uit.
Een maatgevend onderzoek is het rapport van Ecofys uit 2003 voor Senternovem/GAVE genaamd “Biofuels in the Dutch  market” (ook Nederlandstalig)
De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) geeft jaarlijks het “brandstofverbruikboekje”uit waarin van alle nieuwe modellen personenauto’s het brandstofverbruik en CO-2 uitstoot staat.