Brandstoffen

Er zijn diverse soorten biobrandstof, die een duurzaam alternatief vormen voor fossielen.

Biodiesel

Wat is biodiesel
De zgn. eerste-generatie-biodiesel die nu beschikbaar is wordt gemaakt van plantaardige of dierlijke olie en vet.Door het “veresteren” van de olie krijgt het eindproduct dieselkwaliteit.
In vaktaal wordt het Methylesther (PME) genoemd. Het is eigenlijk pure biologische olie zonder de glycerine (een dikke gelei) waardoor het dezelfde vloeibaarheid (viscositeit) heeft als fossiele diesel.

Kwaliteit
De goede biodiesel is Europees genormeerd als (DIN) EN14214.Grotere producenten en leveranciers zullen altijd binnen die norm blijven. Dan nog is er echter wel onderling verschil. Het type olie dat gebruikt wordt is daarin vooral bepalend voor de kwaliteit. Koolzaadolie heeft de beste kenmerken en is voor ons klimaat het meest geschikt. Maar ook zonnebloemolie en sojaolie worden veel gebruikt of een mix hiervan.

Gebruik
Ieder diesel-voertuig loopt goed op biodiesel. Voor langdurig gebruik zijn echter enkele kleine aanpassingen nodig. Sommige materialen die in dieselauto’s worden gebruikt, kunnen namelijk gaan verweken. Brandstofleidingen, pakkingen en andere onderdelen die in contact komen met de brandstof moeten niet van Nitrielrubber, PVC of Polystyrol zijn. Daarom hebben meerdere auto-fabriekanten deze materialen tegen een kleine meerprijs vervangen door producten die er wel tegen kunnen en overal gewoon verkrijgbaar zijn. Tevens wordt aanbevolen om eens zo vaak de olie te verversen en wat vaker het brandstoffilter te vervangen.

Milieu-effect
Naast een halvering van de CO-2 zit in de uitlaatgassen van biodiesel-voertuigen tot circa 50% minder fijnstof. Door het hogere cetaangetal wordt biodiesel echter warmer in de motor dan gewone diesel, waardoor een hogere uitstoot van NOx (stikstofdioxide) ontstaat, wat zure regen veroorzaakt. Daar is echter inmiddels wel een technische oplossing voor beschikbaar
Voor de meest schadelijke uitlaatgassen bestaan Europese emissie-normen. Om hieraan te kunnen voldoen zijn ook roetfilters voor biodiesel-auto’s beschikbaar.
 
Prestaties
De meeste chauffeurs geven aan dat hun auto op biodiesel beter rijdt omdat de motor soepeler loopt, stiller is en  minder stinkt. Het verbruik is 3-4 % hoger dan fossiele diesel. 

Kosten
De aanpassing van de auto bedraagt tussen 150 tot 200 Euro. Veelal worden stukken leiding en pakking vervangen als ze slijtage vertonen of toch al worden bekeken. Zo worden kosten gespreid. Extra olie en in het begin een brandstoffilter kunnen de beurten enkele tientjes duurder maken. De brandstof is in Nederland gemiddeld € 0,50 duurder dan gewone diesel. In Duitsland en België gelden (nog) gedeeltelijke accijnsverlagingen waardoor het goedkoper is dan in ons land.
 
Meer weten over biodiesel? Op alle algemene sites over biobrandstof is veel hierover te vinden. Een actuele commerciële Duitse website is www.biodiesel-nederland.nl